Notulen Algemene Ledenvergadering 2019

Hierbij ook nog de notulen van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar.

 

 

Notulen jaarvergadering 2019