Sponsor

Restaurant BOSQ
Hummel webshop

Wetenswaardig

 

De BOSQ Eilandcompetitie is een Texelse volleybalcompetitie voor recreanten die wordt georganiseerd door Tevoko. Voor het seizoen 2022-2023 is de Eilandcompetitie onderverdeeld in 3 klassen. Er is een klasse met herenteams, een klasse met damesteams en een klasse met gemengde teams. In totaal spelen er 24 teams in de Eilandcompetitie. Ieder team speelt ruim 20 wedstrijden per seizoen.
De wedstrijden worden wekelijks op de dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.45 uur gespeeld in de 'TXL Sporthal ' aan de Emmalaan in Den Burg en bestaan uit drie sets van 14 minuten.

De contributie bedraagt € 215,- per team per jaar. Voor informatie of opgeven in de BOSQ Eilandcompetitie kunt u contact opnemen met Marc Meskers 06 20581566  of via e-mail: . U kunt ook terecht bij de zaaldienst of wedstrijdleiding die iedere dinsdag, tijdens de wedstrijden, in de sporthal aanwezig zijn.
Kom dus eens kijken en laat u informeren!


DE WEDSTRIJDLEIDING:
John Zoetelief - 06 38919109
Ed Witte - 06 29166659
Marc Meskers - 06 20581566
Tanja Huisman - 06 28996510
Kees Slik - 06 50830022 
Christine Boschman - 06 44566048

 

 

BOSQ Eiland-
competitie

Programma 2023 - 2024

Zaaldienst

Het dienstdoende team die onder begeleiding van een van de wedstrijdleiders (WL) zaaldienst heeft wordt vermeld in de Texelse Courant en op het programma van de BOSQ Eilandcompetitie. De WL blijft contactpersoon voor wijzigingen in het programma. Er zijn minimaal 2 leden van het dienstdoende team aanwezig om de netten op te zetten. Er is 1 wedstrijdleider aanwezig om alles te coordineren. De WL is vanaf 19:00 uur aanwezig om de sporthal te openen.

19:00 uur
Telborden, netten en de kist van de WL bevinden zich toestelbergruimte
Palen liggen op de palenwagen
Putopener ligt op de palenwagen
De nethoogtes zijn op de palen aangegeven
Bovenrand van de netten ophangen hoogte al naar gelang welke klasse er op het veld speelt
De gemengde klasse speelt met een net hoogte tussen de dames- en herenhoogte in
Scheidsrechterstoelen bij de palen neerzetten aan de wandzijdes. Op het middenveld komt de scheidsrechter stoel vanaf de tribune gezien rechts. Stoelen vastmaken met bijbehorende beugels aan de palen

Teltafels naast de velden neerzetten, 1 stoel per tafel plaatsen. Tafel WL op de tribune plaatsen. Tafels en stoelen bevinden zich in de toestellenberging
Telborden op de tafels plaatsen
Volleyballen uit de ballenkar halen (6 stuks). WL heeft de sleutels
Kist van de WL naar de tribune brengen
Microfoon aansluiten en naar de tribune (microfoon bevindt zich in de kist) 
Wedstrijdbriefjes met fluit en pen klaarleggen op de tafels naast de telborden. Eventueel wijzigingen in het programma hierop aangeven

19:25 uur
Omroepen van de eerste wedstrijden volgens programma, verstrekt door de WL. Team tegen team gevolgd door teller en scheidsrechter.

19.30 uur
Starten van de wedstrijden.
Starten van de klok, instellen op 14 minuten (deze telt af van 14 naar 0 minuten)
2 minuten voor het einde van de set omroepen dat er nog 2 minuten te spelen zijn.
Als de speeltijd om is het einde van de sets aankondigen en omroepen dat er gewisseld mag worden. Na einde van de 3de set aankondigen dat de wedstrijden afgelopen zijn en de volgende wedstrijden aankondigen: omroepen team tegen team, teller scheidsrechter 2de wedstrijd.
Scheidsrechters aanmanen snel te gaan tossen, en het begin van de wedstrijd aankondigen.
Indien nodig dienen de netten te worden veranderd van hoogte bijvoorbeeld als een gemengd team na een heren- of dames team speelt of een van de andere mogelijkheden daarvan (alleen als teams dit zelf niet kunnen).

21:45 uur
Eindstanden op het formulier in vullen. Over te nemen van de set formulieren die op de tel tafels zijn bij gehouden
Setstanden formulieren opbergen in de map in de kist van de WL
Toezicht houden op het opruimen van de laatst spelende teams
Controleren of alle ballen zich weer in de ballenkar bevinden en deze afsluiten
Netten oprollen en in de kast terugleggen
Sleutels overdragen aan de WL

Reglement

Hoewel we er alles aan zullen doen om beide programma's gelijk te houden is vanaf het seizoen (2013/2014) niet meer het programma uit de Texelse krant leidend maar het programma hier op de website.
Controleer dus altijd op dinsdag de website nog even!

De wedstrijden worden gespeeld in 3 sets van ieder 14 minuten, een gewonnen set levert 1 punt op

De wedstrijden beginnen gelijktijdig op het signaal van de wedstrijdleiding
Bij het signaal voor de wissel of het einde van de set wordt doorgespeeld tot het spel dood is. Bij een gelijke stand wordt er doorgespeeld tot er 1 punt verschil is.

Een team dat in gebreke blijft bij het leveren van een scheidsrechter kan strafpunten krijgen

De scheidsrechter beslist en laat zich door niemand beïnvloeden (!)

Een ieder dient zich te houden aan het gebruikers reglement van de sporthal

Het team dat zaaldienst heeft zorgt samen met een wedstrijdleider dat de velden worden opgebouwd. De laatst spelende teams helpen met het opruimen van de diverse benodigdheden

Tijdens het spelen is het niet toegestaan speler's 'in te draaien'

Na iedere periode promoveren de eerste ploegen, indien mogelijk, naar de bovenliggende klasse. De onderste teams degraderen, indien mogelijk, naar de onderliggende klasse

Bij gelijk eindigen in de poule beslissen de onderlinge wedstrijden. Indien dit nog geen uitsluitsel geeft dan beslist de laatste onderlinge wedstrijd.

Promotie en degradatie zijn een plicht. Een team kan hier niet van afzien.

Na iedere periode beginnen alle teams weer met nul punten. Punten behaald in de voorgaande perioden worden niet meegerekend in de eindstand.

Tijdens het spel gelden de normale Nevobo reglementen.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding met het Nevobo reglement als richtlijn.

Indien een team niet met 6 reglementaire spelers in het veld staat, moet de wedstrijd gewoon gestart worden. Als na 5 minuten het team nog niet compleet is, is de set verloren met 25-0.