Vervoer naar uitwedstrijden

Er bereiken ons veel vragen met betrekking tot het vervoer per eigen auto naar uitwedstrijden, wat mag nu wel en wat mag nu niet?

In de onderstaande link van de Rijksoverheid staat beschreven hoe het vervoer van passagiers in de eigen auto in het Corona-tijdperk geregeld is.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-openbaar-vervoer-grensstreek/vervoer-met-de-auto-of-taxi