Corona-protocol trainingen en Eilandcompetitie

Onderstaand het protocol wat zal gelden tijdens de Corona-maatregelen. Iedereen dient hiervan kennis te nemen en zich hier aan te houden.

 

In de sporthal is een looproute gemaakt, deze hangt bij de ingang, Bij binnenkomst graag handen ontsmetten. Tijdens het sporten hoef je geen afstand van elkaar te houden. Vooraf en na het sporten (in gangen, kleedkamers, kantine) moet je wel 1,5 meter afstand van elkaar bewaren.

Daarnaast kunnen er 10 personen in de kleedkamer tegelijk omkleden (met in acht nemen van 1,5 meter afstand) en je mag ook douchen. Hierbij geldt hetzelfde, je moet 1,5 meter afstand bewaren, dus er zijn 2 douches beschikbaar per kleedkamer (dit geldt voor kleedkamer 7, 8, 9 en 10). In de overige kleedkamers is er plek voor 4 douchende mensen tegelijk). Dit staat aangegeven op de deur en in de kleedkamer,

Schud geen handen en geef geen High-Fives.

Na afloop van elke training dienen de ballen te worden gedesinfecteerd. 

Bij de wisseling van trainingsgroepen moeten de komende en gaande trainingsgroepen elkaar de ruimte geven om te passeren. Ga niet bij elkaar staan te wachten.

Afstand afstand afstand.

En gebruik je gezond verstand; blijf sowieso thuis bij verkoudsheidsklachten of griepverschijnselen. 

 

 Dit alles geldt ook voor de eilandcompetitie. Aangezien we maar 6 kleedkamers hebben is het noodzakelijk de teams zoveel mogelijk te scheiden.

Kom ruim op tijd om je om te kleden (of kleed je thuis al om), en ga op op de tribune wachten tot het moment dat de voorgaande wedstrijd afgelopen zijn. Ga dan pas naar beneden de zaal in. Er zal hiervoor een langere tijd tussen de wedstrijden beschikbaar komen. 

Voor de eilandcompetitie ook de scheidsrechterstafel en stoel na iedere wedstrijd ontsmetten. In de zaal is desinfectie te vinden waarmee je kian ontsmetten.

Zie ook de brief die de organisatie van de Eilandcompetitie aan de aanvoerders van elk team heeft verzonden.