Veranderingen in de spelregels ingaande seizoen 2019 – 2020

Voor alle scheidsrechters, coaches en aanvoerders (maar eigenlijk moet iedere volleyballer dit weten); hieronder een opsomming van de spelregelwijzigingen voor het nieuwe seizoen. Met dank aan Robbert van der Bent.

Belangrijkste:

- Dames mogen invallen in een herenteam; desnoods mogen er zes dames op de plaats van een herenteam staan

- De internal pass: dit is de tweede bal – zeg de set-up. Deze mag nu “soepeler” beoordeeld worden. Dat wil zeggen een technisch niet perfecte set-up wordt goedgekeurd zolang deze op de eigen speelhelft blijft. Dus een bal welke draaiende de handen van de set-upper verlaat of de handen spelen niet exact gelijktijdig de bal, dan wordt dit nu goed gerekend. Het contact moet wel redelijk kort blijven, er mag geen sprake zijn van vangen, gooien en dragen van de bal. Belangrijk: de bal moet dus naar een eigen medespeler gaan. Wanneer de bal door de set-upper over het net gespeeld wordt, wordt wel scherp op techniek gelet. Dus ook een set-up welke op de netrand uitkomt en dus geblokt kan worden.

- Het serverende team maakt geen opstellingsfout meer als de spelers bij de service ten opzichte van elkaar links-rechts niet in de juiste volgorde staan. Dus zowel de voorspelers als de achterspelers kunnen voor de service al gaan staan waar ze willen in de links-rechts posities. De serverende partij moet wat betreft voor-achter wel in de goede volgorde staan. En de ontvangende partij moet in alle opzichten – voor-achter en links-rechts – correct staan. Correcties van opstellingsfouten zijn alleen voor het einde van de lopende set mogelijk.

- Indien tijdens de service beide partijen een opstellingsfout maken (serverende partij voor-achter en ontvangende partij voor-achter en/of links-rechts) dan prevaleert de fout van de serverende partij. Punt ontvangende partij en servicewissel.

- Wanneer er geen 2e scheidsrechter aanwezig is, is een opstellingsbriefje niet verplicht maar het noteren van de begin opstelling voor iedere set is wel verplicht. Taak teller.

- Toegevoegd: • Een speler die via een reglementaire spelerswissel in de plaats is gekomen van een geblesseerde speler kan in die set niet meer reglementair gewisseld worden. Er is op zo’n moment geen sprake meer van een koppeling van twee spelers. Indien de geblesseerde speler in die set weer hersteld is kan deze natuurlijk weer wel terug gewisseld worden. Je hoort dus als wissels in eerste instantie als setjes bij elkaar. 1 eruit voor 7-> 1 kan er daarna alleen voor 7 weer in. Vervolgens mag 7 voor een ander gewisseld worden. Is 1 echter gewisseld i.v.m. blessure dan zit 7 voor die set vast.

Minder belangrijk:

- Heeft de libero niet gespeeld? Bij de opmerkingen noteren; wordt dan niet genoteerd als eventuele invaller.

- De zaal temperatuur moet tussen de 16 – 26 gr Celsius zijn (voorheen 10 – 26 gr C).

- Reclame op het net en de zijstaaf (spelregel 2.2)

- Borstnummers hoeven niet meer in het midden, rugnummers wel

- De aanvoerder in het veld mag aan de (2e ) scheidsrechter vragen om de opstelling van zijn team te verifiëren. Dergelijke controles moeten kort, zakelijk en zonder discussies plaatsvinden. Indien hierbij door een van de officials foutieve informatie wordt verstrekt zal, indien er later in de set consequenties volgen, de stand worden teruggedraaid tot op het moment van de bij de aanvraag gedane uitspraak. Alle gevolgen die daarna ontstaan zijn, zoals spelerswissels en time-outs, komen dan te vervallen. Officiële waarschuwingen gegeven aan het team en maatregelen die opgelegd zijn en genoteerd zijn in de tabel van maatregelen blijven gehandhaafd.

- Spelregel 15.11.2: Noteren van een onjuist verzoek op het DWF