Vertrouwenspersoon

Het kan in deze tijd niet vaak genoeg gezegd worden: elk kind (en volwassene) heeft recht op een veilige sportomgeving. Zoals wellicht bekend heeft Tevoko een vertrouwenspersoon als aanspreekpunt indien er gevallen zijn van grensoverschrijdend gedrag. Sinds kort heeft ook de Sportstichting Texel een vertrouwenspersoon en twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Onderstaand de link naar verdere informatie hierover. Hopelijk zal het nooit nodig zijn, maar schroom echter niet om in voorkomende gevallen contact op te nemen met een van deze mensen of de vertrouwenspersoon van Tevoko.

 

Vertrouwenspersoon Texel