Notulen Algemene Ledenvergadering Tevoko 29-09-2023

Bijgevoegd de notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tevoko die op 29 september 2023 in de Lindeboom gehouden is.

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2023