Notulen Algemene Ledenvergadering

Bijgevoegd de notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tevoko die op 7 oktober 2022 plaats hebben gevonden.

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2022