MEDEDELING - 01-10-2018
LEDENVERGADERING
Zoals bekend vindt a.s. vrijdag 5 oktober de Algemene Ledenvergadering plaats in Stay Okay. Ter informatie vind je hieronder de notulen van de vorige Ledenvergadering.
Het bestuursverslag zal vandaag ook op de site geplaatst worden.
Graag tot vrijdag 5 oktober!
Notulen jaarvergadering 27 oktober 2017

Aanwezig: Ben Kenter, Marco Tuntelder, Jan Jacob Keijser, Maartje Duin, Onnoline van Helden, Connie Joling, Mieke vd Bent, Leontine Verseput, Dirk Schouw, Carla de Wit, Erik le Roux, Jan Berend Stuut

 

 

Afmeldingen: Hilde Visser, Evelien van Wijk, Mathilde Stuut, Britte Stuut, Marianne van Heerwaarden, Sharen  van de Star, Rita Dogger, Jitze Beintema, Jan Keesom, Johan Bolt, Bram vd Elst, Yvonne Vlaming, Matty Former, Lise Klunder, Andre vd Vliet

 

Opening

Welkom door Ben, opkomst iets hoger als vorig jaar

Ingekomen stukken en mededelingen

Geen

Notulen vorig jaar

Aanpassen jaartal en 3 CMV teams

Vorig jaar besloten eigen bijdrage van € 3,75 is niet geind. Er is € 4500 gereserveerd, dat is ruim voldoende, daarom geen eigen bijdrage.

Marco zou zijn laatste jaar bestuurslid doen, maar hij blijft nog een jaar omdat hij toch nog een beetje met het volleybal verbonden wil zijn. Daar zijn wij heel blij mee.

Bestuursverslag

Ben neemt het bestuursverslag door. Bestuursverslag iets aangepast, komt goed op de website.

Financieel jaarverslag

Goed buitentoernooi gedraaid. € 6000 meer als begroot. Minder advertenties omdat het op een andere manier aangegeven werd. Alleen digitaal, geen boekjes meer. Er zijn pakketten samengesteld, die heel mooi waren, maar minder afgenomen. Het werkt beter als je ze langsgaat. D1 was iets te laat, omdat het toernooi heel vroeg was toen moest het eigenlijk al ingeleverd.

Sponsoring is echt gescheiden. De adverteerders voor het buitentoernooi zijn andere als voor de ballen.

Staatsbosbeheer vorig jaar dubbel betaald, daarom nu de helft.

Resultatenrekening. Aantal leden neemt af, dus ook contributie. € 1660 ballensponsors, prachtig. Ook voor € 1250 nieuwe ballen gekocht. Bij Hans Polderman kregen we een rekening consumpties. Nu hebben we een rekening consumpties sporthal, daarvoor werd het bij de eilandcompetitie opgeteld. Trainerskosten lopen terug omdat er minder trainingen zijn en minder leden.

 

Balans. Ondergrens en bovengrens. Ondergrens € 10000 en bovengrens € 20000. Er is € 20000 op onze spaarrekening gezet. Alle debiteuren hadden betaald. We hebben een financieel gezonde vereniging.

Begroting 2016 wijkt over het algemeen positief af. Jeugdkosten, uitjes waren gesponsord.

Andre en Connie vormden de kascommissie. Alles is prima in orde. Ze verlenen decharge (goedkeuring).  Andre wil nog een jaar. Carla de Wit meldt zicht voor de kascommissie.

Contributie

Wordt geindexeerd. Wordt € 1,- per half jaar verhoogd.

Competitie Nevobo, jeugd, eilandcompetitie

4 Dames, 1 Heren, 2 B-jeugd, 2–C-jeugd, 1 CMV

Dames 2 speelt tegen heel veel dezelfde vereniging. Na 1 september hebben zich nog 22 teams teruggetrokken in de regio West. Dus is ook moeilijk voor Nevobo. Ook in de lagere klassen worden de afstanden groter.

CMV heeft zich aangesloten in regio Alkmaar, maar de teams willen niet naar Texel, dus wij hebben geen thuiswedstrijden. Nu willen ze dat wij zaaldienst draaien in Julianadorp en dat gaan wij dus niet doen.

We zitten in een klankbordgroep met de verenigingen van de Noordkop. Tevoko krijgt de zwarte Piet omdat wij ‘moeilijk’ doen. Wij kunnen niet door de week om 9 uur in Alkmaar spelen bijvoorbeeld. Voor de meeste verenigingen is het lastig dat wij onze uitwedstrijden op zaterdag willen spelen.  Er komen heel veel verzoeken tot wijziging. Evelien is er druk mee.

We hebben een nieuwe trainer voor de B2: Leontine. Dat is bevalt aan beide kanten goed. We zijn blij dat ze erbij is gekomen.

Er is een trainerscursus gepland voor beginnende trainers op 26 november. Er hebben zich 12 mensen voor ingeschreven, waardoor we de kosten er bijna uit hebben omdat we subsidie krijgen.  We hopen hier wat extra trainers voor te krijgen.

Bestuur

Maartje neemt afscheid en krijgt een bos bloemen en een bon. Een vervanging voor Maartje was moeilijk te vinden. We wilden graag verjonging, maar ze hadden allemaal te druk. Leontine wil wel, haar computer is te oud voor de ledenadministratie. We gaan binnen het bestuur de taken verdelen.

Welkom Leontine.

Buitentoernooi

Andre heeft aangegeven dat hij er misschien niet zal zijn, omdat hij met pensioen gaat en ook gaat reizen. Hij heeft heel veel verzameld. Hij gaat met Joannie om tafel om te inventariseren wat hij allemaal doet. Dan worden zijn taken verdeeld.

Nieuwe  shirts

We hebben nieuwe shirts van Hummel en nieuwe tassen. Er komt ook een webshop met een button op de website. We krijgen als vereniging een bonus over alle verkochte spullen. De leden kunnen bestellen en betalen via de website en dan bij Mantje ophalen.

 

We willen geen sponsoring op de shirts. De shirts zijn van Tevoko.

Rondvraag

Dirk: kunnen wij invloed uitoefenen op de nieuwe sporthal?

Wij hebben wel onze wensen neer kunnen leggen. Er komt wel een goede vloer in. Alle verenigingen zitten in een klankbordgroep en hebben mee kunnen praten over de indeling van de sporthal en alles voldoet aan de eisen.

Leontine:

Is benaderd door Fysioteam Texel en willen blessurepreventief programma gaan draaien en willen dat graag uit komen leggen bij ons. Dat is prima.

Leontine heeft een spelerskaart als coach.

Carla: Op de website als je aanklikt bij de teams en uitslagen kreeg je vroeger gelijk de de teams en uitslagen. De website van de Nevobo is veranderd en Patrick krijgt het nu niet meer voor elkaar.

Jan Berend: Moeten we niet actiever zijn met het activeren met het werven van nieuwe leden. De OSG staat daar welwillend tegenover. Ze vinden het wel leuk als wij het zouden geven. Misschien op vrijdagmiddag met een groep die dat  wil. Vorig jaar was dat geprobeerd door de buurtsportcoach. Eerste keer 4 (waarvan 2 Tevokoleden), tweede keer 2, laatste keer geen.

Misschien in de zomer trainen op het strand. Binnen het huidige trainersbestand is daar geen capaciteit voor.

Nevobo beachtoernooi georganiseerd in augustus. We hebben het op de website gezet en op facebook. Connie heeft meegedaan met Monique, waren de enige Texelse. Jan Berend zou daar wel meer mee willen doen.  Misschien kunnen daar meer leden uitgehaald worden. Leontine en Jan Berend willen wel aan de gang met het volleyballen in de zomer.

Suggestie nieuwe telborden, ze zijn nu heel slecht. Kunnen we bij Mantje vragen.

Tevoko heeft besloten geen tablet aan te schaffen, omdat iedereen het op zijn mobiel kan doen.

Jan Jacob zegt dat we de ledenvergadering zo moeten houden.

Schade bij de eilandcompetitie aan een bril. Claim is afgewezen omdat je bewust het risico neemt. Vereniging is niet aansprakelijk.

Einde 22.20 uur


MEDEDELINGEN
Er zijn geen mededelingen.
VOLG ONS


WEBSHOP LEDEN
BALSPONSOR
Klik op de bal voor meer informatie

Uw naam hier